HOME
Carrer Nou, 6-8
Tel. 977 60 06 23
43800 VALLS
(Alt Camp)

tornar al menu
HOME
Avís Legal
Les marques, els logos, el disseny gràfic, l'arquitectura d'informació, les bases de dades, els índexs i el codi font en llenguatge HTML o JavaScript inclosos són propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web CAFÈS LIDER, SL.Aquest web o qualsevol part del mateix no es pot reproduir, duplicar, copiar, comercialitzar, revendre ni utilitzar amb finalitat comercial si l'empresa propietària d'aquest lloc web no hi atorga el seu consentiment explícit. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la propietat intel·lectual que apareixen és responsabilitat exclusiva de l'usuari.
Política de Privacitat
L'empresa propietària d'aquest lloc web CAFÈS LIDER, SL, es compromet a mantenir totes les dades que ens facilitin els usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de l'LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre). En alguns serveis que ofereixen l'opció d'emplenar un formulari sol·licitem alguna de les dades anteriors amb la finalitat única de poder oferir-li una millor atenció. Qualsevol dada que ens faciliti rep les mateixes condicions de confidencialitat.
El sol·licitant podrà exercitar, dirigint-se al domicili del responsable del fitxer, els drets que té d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals.
Nom: CAFÈS LIDER, SL
Adreça: C/Nou, 6 - 8 - 43800 VALLS (TARRAGONA)
Telèfon: 977 600 623
NIF:B-43706118